ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • İlgili standartların, mevzuatların ve yasaların zorunlu kıldığı tüm çevresel kural ve kriterlere maksimum düzeyde uymak
  • Tüm personeli, müteahhit ve ziyaretçileri bu çevre politikasının gaye ve ruhuna uyacak şekilde bilgilendirmek
  • Standartların korunmasında; çalışanların katkısını teşvik etmek
  • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek, olumsuz etkiler varsa en aza indirmek için çalışmalar yapmak
  • Faaliyetlerimiz sırasında kaynaklarımızı (su – elektrik – akaryakıt inşaat malzemeleri) etkin kullanmak ve gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf etmek
  • Çevre bilincinin şirket içinde yayılması ve öğrenilmesi için eğitimler vermek